Number of the records: 1  

Biotoxicity Evaluation of Singlet Oxygen Generated by Immobilized Porphyrin

 1. 1.
  0312292 - ÚCHP 2009 RIV IE eng C - Conference Paper (international conference)
  Rychtáriková, Renata - Kuncová, Gabriela - Krulikovská, T. - Sviráková, E. - Hetflejš, Jiří
  Biotoxicity Evaluation of Singlet Oxygen Generated by Immobilized Porphyrin.
  [Vyhodnocení toxicity singletového kyslíku produkovaného imobilizovaným porfyrinem.]
  Book of Abstracts,. -: -, 2008, P19 - 1-P19 - 4.
  [XVI International Conference on Bioencapsulation. Dublin (IE), 04.09.2008-06.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA MŠMT OC 121
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : porphyrins * singlet oxygen * immobilization
  Subject RIV: CE - Biochemistry

  Three grampositive bacterial strains (Bacillus amyloliquefaciens 3129, Lactobacillus helveticus CH-1, and Rhodococcus sp.) were applied to develop new microbiological experimental methods of Visual Image Analysis for biotoxicity evaluation of porphyrin films producing singlet oxygen. A photosensitive layer prepared by entrapment of tetrakis(N-methylpyridinio)porphyrin (TMPyP) into a silica matrix prepared from tetramethoxysilan (TMOS)was used as a model photosensitive polymer.

  Tři grampozitivní bakteriální kmeny (Bacillus amyloliquefaciens 3129, Lactobacillus helveticus CH-1, and Rhodococcus sp.)byly použity k vývoji nové mikrobiologické experimentální metody s využitím obrazové analýzy (VIA) k vyhodnocení toxicity porfyrinových filmů produkujících singletový kyslík. Jako modelová vrstva byl použit polysiloxan (TMOS) se zachyceným tetrakis(N-methylpyridinio)porphyrinem (TMPyP).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163390

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.