Number of the records: 1  

Influence of oxygen on reactivity of Ru1-xFexO2-y – doped materials

 1. 1.
  0312172 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Macounová, Kateřina - Makarova, Marina - Franc, Jiří - Jirkovský, Jakub - Krtil, Petr
  Influence of oxygen on reactivity of Ru1-xFexO2-y – doped materials.
  [Vliv kyslíku na reaktivitu Ru1-xFexO2-y – dopovaných materiálů.]
  Electrochemical and Solid State Letters. Roč. 11, č. 12 (2008), F27-F29. ISSN 1099-0062
  R&D Projects: GA AV ČR KAN100400702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : electrocatalysis * nanocrystalline ruthenium * voltammetry
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 2.001, year: 2008

  Single-phase iron-substituted nanocrystalline ruthenium dioxide with composition Ru0.98Fe0.02O2-y and Ru0.70Fe0.30O2-y of rutile structure was prepared. The electrocatalytic behavior of the prepared materials was tested with respect to oxygen evolution reaction and chlorine evolution reaction (CER) The substitution with iron leads to a slight increase of the material's activity toward oxygen evolution. The selectivity of iron-doped materials in parallel oxygen and chlorine evolution is affected by oxygen content in the electrolyte solution. The CER is preferred in oxygen-free solutions; in oxygen-saturated solutions oxygen evolution is enhanced.

  Byly připraveny fázově čisté železem dopované nanokrystalické materiály o složení Ru0,98Fe0,2O2-y a Ru0,7Fe0,3O2-y s rutilovou strukturou. Elektrokatalytické chování připravených materiálů bylo testováno s ohledem na OER (uvolňování kyslíku) a CER (uvolňování chloru) reakce. Substituce železem vedla k slabému nárustu aktivity vzhledem k OER. Selektivita železem dopovaných materiálu při paralélním vylučování kyslíku a chlóru je ovlivněna obsahem kyslíku v roztoku elektrolytu. CER je upřednostněna v roztocích sycených argonem, zatímco v roztocích sycených kyslíkem převládá OER.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163308

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.