Number of the records: 1  

The chemical oxidative polymerization of aniline in water: Raman spectroscopy

 1. 1.
  0312011 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Ciric-Marjanovic, G. - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav
  The chemical oxidative polymerization of aniline in water: Raman spectroscopy.
  [Chemická oxidační polymerace anilinu ve vodě: Ramanova spektroskopie.]
  Journal of Raman Spectroscopy. Roč. 39, č. 10 (2008), s. 1375-1387. ISSN 0377-0486. E-ISSN 1097-4555
  R&D Projects: GA ČR GA202/06/0419; GA ČR GA203/08/0686
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : aniline oligomers * conducting polymer * phenazine
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 3.526, year: 2008

  The structural changes of aniline oligomers and polyaniline, associated with oxidation of aniline with ammonium peroxydisulfate in aqueous solutions without any added acid, were studied. The reaction was quenched at various times and the films deposited on silicon windows have been studied in detail by Raman spectroscopy, at excitation wavelengths 633 and 514 nm. The presence of substituted phenazine structural units, in addition to ordinary benzenoid, quinonoid, and semiquinonoid structures, has been proved by the appearance of characteristic Raman bands at 1645–1630, 1420–1400, 1380–1365, cca 575, and cca 415 cm–1.

  Byly studovány strukturální změny anilinových oligomerů a polyanilinu, související s oxidací anilinu dvojsíranem amonným ve vodném prostředí bez přidání kyseliny. Reakce byla přerušována ve vybraných časových okamžicích a příslušné filmy deponované na křemíkových okénkách byly analyzovány pomocí Ramanovy spektroskopie za použití excitační vlnové délky laseru 633 a 514 nm. Přítomnost substituovaných fenazínových jednotek vedle obvyklých benzenových, chinoidních a semichinoidních struktur byla potvrzena výskytem charakteristických Ramoných pásů u 1645–1630, 1420–1400, 1380–1365, cca 575, and cca 415 cm–1.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163187

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.