Number of the records: 1  

Protonation of 25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6 in the 1,3-alternate conformation

 1. 1.
  0312006 - ÚMCH 2009 RIV AT eng J - Journal Article
  Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Vaňura, P. - Budka, J.
  Protonation of 25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6 in the 1,3-alternate conformation.
  [Protonace 25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6 v 1,3-střídavé konformaci.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 139, č. 10 (2008), s. 1175-1178. ISSN 0026-9247. E-ISSN 1434-4475
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET400500402
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : calixarenes * macrocycles * protonation * DFT * structure
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.426, year: 2008

  From extraction experiments in the two-phase water-nitrobenzene system and .gamma.-activity measurements, the stability constant of protonated 1,3-alternate-25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6 in nitrobenzene saturated with water was determined. By using DFT calculations, the most probable structure of the 1,3-alternate-25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6.H3O+ complex species was derived.

  Z extrakčních experimentů ve dvoufázovém systému voda-nitrobenzen a měření .gamma.-aktivity byla stanovena stabilizační konstanta protonace 1,3-alternate-25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6 ve vodou saturovaném nitrobenzenu. Pomocí DFT výpočtů byla stanovena nejpravděpodobnější struktura komplexu 1,3-alternate-25,27-bis(1-octyloxy)calix[4]arene-crown-6.H3O+.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004737

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.