Number of the records: 1  

Analysis of radiation-induced W Chromosome aberrations in the codling moth, Cydia pomonella (L.), by fluorescence in situ hybridization techniques

 1. 1.
  0311986 - BC 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Makee, H. - Tafesh, N. - Marec, František
  Analysis of radiation-induced W Chromosome aberrations in the codling moth, Cydia pomonella (L.), by fluorescence in situ hybridization techniques.
  [Analýza zářením indukovaných aberací chromosomu W u obaleče jablečného, Cydia pomonella (L.), technikami fluorescenční in situ hybridizace.]
  Journal of Pest Science. Roč. 81, č. 3 (2008), s. 143-151. ISSN 1612-4758. E-ISSN 1612-4766
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6007307; GA ČR GA206/06/1860
  Grant - others:International Atomic Energy Agency(AT) 10829/R; International Atomic Energy Agency(AT) 12055/R
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : codling moth * W chromosome * W-chromosome painting probe
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 1.014, year: 2008

  The structure of the female sex-determining W chromosome was examined in wild-type females and in three mutant female lines of the codling moth, Cydia pomonella. The mutant lines were isolated from progeny of irradiated females using the abnormal appearance of sex chromatin body in female somatic polyploid nuclei as a cytogenetic marker. A detailed cytogenetic analysis was carried out using three different fluorescence in situ hybridization techniques: genomic in situ hybridization (GISH), comparative genomic hybridization (CGH), and fluorescence in situ hybridization (FISH) with the codling moth W-chromosome painting probe. The FISH techniques enabled us to identify the W chromosome and its fragments in mitotic and meiotic chromosome complements and thus helped us to resolve complicated W chromosome aberrations induced by irradiation.

  Byla studována struktura chromosomu W, determinujícího samičí pohlaví, u divokého kmene a tří samičích mutantních linií obaleče jablečného, Cydia pomonella. Tyto mutantní linie byly izolovány z potomků ozářených samic podle abnormálního vzhledu sex-chromatinového tělíska v polyploidních jádrech, které bylo použito jako cytogenetický marker. Byla provedena detailní cytogenetická analýza třemi různými technikami fluorescenční in situ hybridizace: genomovou in situ hybridizací (GISH), komparativní genomovou hybridizací (CGH) a fluorescenční in situ hybridizací (FISH) s malovací sondou specifickou pro chromosom W obaleče. Tyto techniky nám umožnily identifikovat chromosom W a jeho fragmenty v mitotických a meiotických chromosomových sadách, a objasnit tak komplikované, zářením indukované aberace chromosomu W.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163170

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.