Number of the records: 1  

Diagnostika stavu nosné konstrukce a následná sanační opatření při opravách dřevěných krytých mostů a lávek

 1. 1.
  0311946 - ÚTAM 2013 RIV SK cze J - Journal Article
  Bláha, Jiří - Hunková, V. - Kloiber, Michal
  Diagnostika stavu nosné konstrukce a následná sanační opatření při opravách dřevěných krytých mostů a lávek.
  [Diagnostics of the condition of the supporting structure and the follow-up remedial measures when repairing wooden roofed bridges and footbridges.]
  Stavebné materiály. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 66-69. ISSN 1336-7617
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA103/07/1091
  Program: GA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : Footbridges * bridges * diagnostics * wood
  Subject RIV: JN - Civil Engineering

  Lávky a mosty vyrobené ze dřeva se u nás stavěly odnepaměti. Bylo to dáno především dostupností stavebního materiálu a jeho relativně snadnou opracovatelností. Obyčejné dřevěné mosty ale neměly velkou trvanlivost. Bylo-li to možné, bylo dřevo nahrazováno jinými, odolnějšími materiály. Obce, které neměly dostatek prostředků na stavbu z kamene nebo později z oceli či železového betonu, musely dřevěné mosty neustále opravovat.

  Footbridges and bridges made of wood have been built in our country since time immemorial. This was given above all by the availability of the construction material and its relatively easy processability. However, normal wooden bridges were not very durable. Where possible, wood was replaced with other, more durable materials. Municipalities that did not have enough funds to make a stone or, later, steel or reinforced concrete constructions had to constantly repair their wooden bridges.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163150

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.