Number of the records: 1  

Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

 1. 1.
  0311934 - FLÚ 2009 RIV CZ cze B - Monography
  Storchová, Lucie - Ratajová, J.
  Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku.
  [Vessels of fragility, vessels of stupidity? Discourses of virginity and widowhood in Bohemian early modern literature.]
  Praha: Scriptorium, 2008. 592 s. Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku, 1. ISBN 978-80-86197-95-1
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA404/07/0868
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : gender * Bohemian literature * early modern
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Kromě standardrních paratextů (ediční poznámka, vysvětlivky, slovníček) kniha obsahuje edici šesti českých spisů o panenství a vdovství z období 16. a 17. století a dvě rozsáhlé doprovodné studie, v nichž editorky analyzují dobové soubory představ o genderu a textové procesy genderování panenství a vdovství v české raněnovověké literatuře.

  Beside the standard paratexts (editing rules, comments and a vocabulary) the book contains an edition of six Bohemian treatises on virginity and widowhood dating from 16th and 17th centuries. Also two articles are added, in which the editors analyse the period imagination of gender and textual processes of gendering the virginity and widowhood in the Bohemian early modern literature.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163142

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.