Number of the records: 1  

Effects of vocal fold size and shape on voice production. A study applying an aeroelastic model of voice production

 1. 1.
  0311864 - ÚT 2009 RIV DE eng A - Abstract
  Horáček, Jaromír - Laukkanen, A. M. - Šidlof, Petr
  Effects of vocal fold size and shape on voice production. A study applying an aeroelastic model of voice production.
  [Vliv velikosti a tvaru hlasivek na produkci hlasu. Studie využívající aeroelastického modelu produkce hlasu.]
  Advanced voice Function Assessment. Aachen: University Hospital Aachen, Germany, 2008. s. 1-2.
  [Second COST Action 2103 Workshop - EAA Symposium. 12.05.2008-14.05.2008, Aachen]
  R&D Projects: GA ČR GA101/08/1155
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : biomechanics of voice * aeroelasticity * flow structure interaction
  Subject RIV: BI - Acoustics

  The study investigates whether the differences in size and shape of the male and female vocal folds together with the fundamental feequency. The difference can affect the magnitudes of maximum amplitude of the tissue acceleration, and whether there are some extra differences in maximum impact stress using a two-degrees of freedom aeroelastic model of vocal folds selfoscillations.

  Příspěvek se zabývá studiem diferencí ve velikosti a tvaru mužských a ženských hlasivek spolu s vlivem základní frekvence . Diference mohou způsobit změny ve velikostech maximálních amplitud zrychlení tkáně a odhalit zvláštní změny v maximech impaktních napětí. K tomu je využíván aeroelastický model samobuzených kmitů hlasivek se dvěma stupni volnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163092

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.