Number of the records: 1  

Correlation between the Mayan calendar and ours: Astronomy helps to answer why the most popular correlation (GMT) is wrong

 1. 1.
  0311404 - ASÚ 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Klokočník, Jaroslav - Kostelecký, J. - Böhm, V. - Böhm, B. - Vondrák, Jan - Vítek, F.
  Correlation between the Mayan calendar and ours: Astronomy helps to answer why the most popular correlation (GMT) is wrong.
  [Korelace mezi mayským a naším kalendářem: astronomie pomáhá odpovědět proč je nejpopulárnější korelace (GMT) chybná.]
  Astronomische Nachrichten. Roč. 329, č. 4 (2008), s. 426-436. ISSN 0004-6337. E-ISSN 1521-3994
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC506
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA404/02/0030
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10030501
  Keywords : celestial mechanics * ephemerides * history and philosophy of astronomy
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics
  Impact factor: 1.261, year: 2008

  Coorelation between Maya and our calendar is derived with aid of astronomical data deduced from the Dresden Codex. We advocate rejecting the GMT correlation, frequently used, and replacing by correlation of Bohms.The history of the Maya then would be closer to our time by 104 years.

  Korelace mezi mayským a naším kalendářem je odvozena pomocí astronomických dat dedukovaných z Drážďanského kodexu. Jsme pro zamítnutí často užívané korelace GMT a pro její nahrazení korelací bratří Böhmových. Historie Mayů by pak byla blíže k současnosti o 104 roky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163027

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.