Number of the records: 1  

Půdní saprotrofní houby na zimovišti skotu

 1. 1.
  0311298 - BC 2009 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Jirout, Jiří - Růžičková, Kamila - Šimek, Miloslav - Elhottová, Dana
  Půdní saprotrofní houby na zimovišti skotu.
  [Soil saprotrophic fungi on the cattle overwintering pasture.]
  Život v pôde 9., Zborník referátov z medzinárodného seminára. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 87-98. ISBN 978-80-89325-02-3.
  [Život v pôde /9./. Bratislava (SK), 30.01.2008-31.01.2008]
  R&D Projects: GA MŠMT LC06066; GA AV ČR IAA600660605
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : soil saprotrophic fungi * cattle * overwintering pasture
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Změny ve společenstvech půdních hub jsou často spojeny s různými zemědělskými postupy. Stále ale existuje poměrně málo znalostí o struktuře, diverzitě a funkci společenstva hub v půdách podhorských pastvin spásaných hovězím dobytkem. Cílem práce proto bylo popsat změny společenstva saprotrofních hub na vybrané pastvině, která slouží jako zimoviště skotu. Lokalita se nachází v jižních Čechách, v České republice. Vzorky půdy ze tří různých stanovišť podél gradientu zátěže skotem byly odebrány v roce 2006 a 2007. Saprotrofní půdní houby byly izolovány metodou agarových ploten se Sabouraudovým dextrosovým agarem a bengálskou červení. Celková biomasa živých půdních hub byla stanovována měřením houbového biomarkeru - ergosterolu - metodou GC-MS. Podél gradientu zátěže skokem jsme nalezli rozdíly v množství jak celkových, tak kultivovatelných saprotrofních hub. Množství saprotrofních hub bylo vyšší na ovlivněných stanovištích v porovnání s kontrolním stanovištěm.

  Changes in soil fungal communities are often connected with the agricultural management, but there is still lack of knowledge about structure, diversity and functioning of fungal communities in upland pasture soils of cattle-grazed grasslands. Therefore, the objective of the present work was to describe changes in communities of saprotrophic fungi at the selected pasture used as a cattle overwintering area located in South Bohemia, the Czech Republic. During the years 2006 and 2007 we collected the soil samples from three sites along the gradient of cattle impact. Saprotrophic fungi were isolated using agar plate method on Sabouraud dextrose agar with Bengali red. Total biomass of soil fungi was measured using GC-MS determination of fungal biomarker ergosterol. We found the differences in quantily of both total and cultivable saprotrophic fungi along the cattle impact gradient. The amount of saprotrophic fungi was higher in the impacted sites contrary to the control site.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162946

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.