Number of the records: 1  

Decolorization and detoxification of reactive industrial dyes by immobilized fungi Trametes pubescens and Pleurotus ostreatus

 1. 1.
  0311239 - MBÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Caiseri, L. - Varese, G.C. - Anastasi, A. - Prigione, V. - Svobodová, Kateřina - Marchisio, V.F. - Novotný, Čeněk
  Decolorization and detoxification of reactive industrial dyes by immobilized fungi Trametes pubescens and Pleurotus ostreatus.
  [Dekolorizace a detoxifikace reaktivních průmyslových barviv imobilizovanými houbami Trametes pubescens a Pleurotus ostreatus.]
  Folia Microbiologica. Roč. 53, č. 1 (2008), s. 44-52. ISSN 0015-5632. E-ISSN 1874-9356
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6020411
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : decolorization * detoxification * trametes pubescens
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 1.172, year: 2008

  Trametes pubescens and Pleurotus ostreatus, immobilized on polyurethane foam cubes in bioreactors, were used to decolorize three industrial and model dyes at concentrations of 200, 1000 and 2000 ppm. Five sequential cycles were run for each dye and fungus. The activities of laccase, Mn-dependent peroxidase (MnP), Mn-independent peroxidase (MIP), lignin peroxidase (LiP), and aryl alcohol oxidase (AAO) were daily monitored during the cycles and the toxicity of media containing 1000 and 2000 ppm of each dye was assessed by the Lemna minor (duckweed) ecotoxicity test

  Houby Trametes pubescens a Pleurotus ostreatus byly imobilizovány na polyuretanu v bioreaktorech a použity k dekolorizaci tří průmyslových barviv v koncentraci 200, 1000 a 2000 ppm. Byla použita série pěti následných cyklů pro každé barvivo. Denně byly měřeny hladiny MnP, MIP, LiP a AAO a toxicita media obsahujícího 1000 a 2000 ppm barviva byla hodnocena testem ekotoxicity s pomocí Lemna minor. Obě houby byly schopny účinné dekolorizace všech barviv i v nejvyšších koncentracích a test toxicity ukázal podstatné snížení (P≤0.05) toxicity po dekolorizaci. Enzymové aktivity T. pubescens v průběhu kultivace se výrazně měnily, aniž by byla zjištěna korelace mezi dekolorizací a enzymovými aktivitami, zatímco P. ostreatus vykazoval konstantní vysokou aktivitu laccasy během dekolorizačních cyklů. T. pubescens vykázal vyšší dekolorizační a detoxifikační kapacitu ve srovnání s druhem P. ostreatus
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162910

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.