Number of the records: 1  

Homing, Calibration and Model-Based Predictive Control for Planar Parallel Robots

 1. 1.
  0311209 - ÚTIA 2009 RIV GB eng C - Conference Paper (international conference)
  Belda, Květoslav - Píša, P.
  Homing, Calibration and Model-Based Predictive Control for Planar Parallel Robots.
  [Počáteční najíždění, kalibrace a modelově založené prediktivní řízení pro rovinné paralelní roboty.]
  UKACC International Conference on Control 2008 Proceedings. Manchester: The University of Manchester, 2008 - (Lanzon, A.), s. 1-6. ISBN 978-0-9556152-1-4.
  [UKACC International Conference on Control 2008. Manchester (GB), 02.09.2008-04.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR GP102/06/P275
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Homing * Calibration * Predictive Control * Parallel Robots
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory
  http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0311209.pdf

  Parallel robots represent way to considerably improve accuracy and speed of industrial machine tools and their centres. This paper deals with the preparatory operations: homing and calibration, which precede the start-up of the robot work, i.e. real control process. Their procedures are discussed with respect to planar parallel robots and their control. In this paper, as a suitable control strategy, the model-based predictive control is considered. The predictive control offers operator to continuously influence the control process. The control issues relating to planar parallel robots are discussed here.

  Paralelní roboty reprezentují způsob, jak významně zlepšit přesnost a rychlost průmyslových obráběcích strojů a jejich center. Tento příspěvek pojednává o přípravných operacích: počátečním najíždění a kalibraci, jež předcházejí spuštění vlastní práce robotu, tj. reálného procesu řízení. Tyto procedury jsou vysvětleny vzhledem k rovinným paralelním robotům a jejich řízení. Jako vhodný způsob řízení se v tomto příspěvku uvažuje prediktivní řízení, jež nabízí obsluze soustavné ovládání procesu řízení. Otázky řízení jsou zde diskutovány se zaměřením na rovinné paralelní roboty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162889

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.