Number of the records: 1  

An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source

 1. 1.
  0310987 - GLÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hladil, Jindřich - Strnad, L. - Šálek, M. - Jankovská, Vlasta - Šimandl, P. - Schwarz, Jaroslav - Smolík, Jiří - Lisá, Lenka - Koptíková, Leona - Rohovec, Jan - Böhmová, Vlasta - Langrová, Anna - Kociánová, M. - Melichar, R.
  An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source.
  [Neobvyklá událost depozice atmosférického prachu napříč Střední Evropou, 24. březen 2007, a stanovení přesných parametrů pro zdroje z jv. Ukrajiny.]
  Bulletin of Geosciences. Roč. 83, č. 2 (2008), s. 175-206. ISSN 1214-1119. E-ISSN 1802-8225
  R&D Projects: GA AV ČR IAAX00130702; GA AV ČR IAA300130702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : dustfall * rheology * climate change, * lead isotopes, * Recent
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  http://arl-repository.lib.cas.cz/uloziste_av/GLU-S/cav_un_epca-0310987_01.pdf

  The paper provides the data about interdisciplinary research of a major dustfall event in Central Europe (23-25 March 2007), where the main focus was to understand the sediment formation processes. The evidence of SE Ukrainian dust provenance was based on mineralogical and element compositions of the sediment, its Pb-isotope signatures and spectrum of pollen grains. This study contains evidence about polydispersity and multimodal grain-size distributions, dynamics of sediment pattern formation and occurrence of large grains (up to 0.5 mm). The dust load in relevant plume derived from real-sediment data is close to 3Tg.

  Práce přináší komplexní, mezioborovou analýzu prachového událostního sedimentu ve Střední Evropě z 24. března 2007, s hlavním zaměřením na procesy tvorby sedimentu. Doklady o zdrojové oblasti na jv. Ukrajině jsou založeny na údajích o mineralogickém a prvkovém složení sedimentu, poměrech izotopů olova a spektrech obsažených pylových zrn. Studie přináší doklady o polydiperzitě a multimodálním velikostním rozdělení částic, a dále o vzniku paternových staveb a přítomnosti i značně velkých zrn (až do 0,5 mm). Přenášená masa prachu se podle údajů o reálném sedimentu rovnala při této události přibližně 3Tg.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162712

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.