Number of the records: 1  

Weak equivalence classes of complex vector bundles

 1. 1.
  0310986 - MÚ 2009 RIV SK eng J - Journal Article
  Le, Hong-Van
  Weak equivalence classes of complex vector bundles.
  [Třídy slabé ekvivalence komplexních vektorových vibrací.]
  Acta Mathematica Universitas Comenianae. LXXVII, č. 1 (2008), s. 23-30. ISSN 0862-9544
  R&D Projects: GA AV ČR IAA100190701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : chern classes * complex Grassmannians weak equivalence
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  For any complex vector bundle E of dimension k we show the existence of an other vector bundle E of the same dimension k, whose Chern classes are almost arbitrary given multiples of the Chern classes of the bundle E.

  K dané komplexní vektorové fibraci E dimenze k existuje jiná vektorová fibrace E stejné dimenze k, jejíž Chernovy třídy jsou ( trochu volně řečeno ) libovolnými celočíselnými násobky Chernových tříd fibrace E.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162711

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Le1.pdf1180.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.