Number of the records: 1  

Photoproduction of neutral kaons on a liquid deuterium target in the threshold region

 1. 1.
  0310909 - ÚJF 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Tsukada, K. - Takahashi, T. - Watanabe, T. - Fujii, Y. - Futatsukawa ., K. - Hashimoto, O. - Hirose, K. - Ito, K. - Kameoka, S. - Kanda, H. - Maeda, K. - Matsumura, A. - Miura, Y. - Myiase, H. - Nakamura, S. N. - Nomura, H. - Nonaka, K. - Osaka, T. - Okayasu, Y. - Tamura, H. - Tsubota, H. - Ukai, M. - Yamauchi, H. - Wakamatsu, M. - Ishikawa, T. - Kinoshita, T. - Miyahara, F. - Nakabayashi, T. - Shimizu, H. - Tamae, T. - Yamazaki, H. - Sasaki, A. - Konno, O. - Bydžovský, Petr - Sotona, Miloslav
  Photoproduction of neutral kaons on a liquid deuterium target in the threshold region.
  [Fotoprodukce neutrálních kaonů na kapalném deuteriu v oblasti prahu.]
  Physical Review. C. Roč. 78, - (2008), 014001/1-014000/10. ISSN 0556-2813
  R&D Projects: GA ČR GA202/05/2142
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : neutral kaons * liguit deuterium * treshold region
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 3.124, year: 2008

  The photoproduction process of neutral kaons on a liquid deuterium target is investigated near the threshold region, E=0.8-1.1 GeV. K0 events are reconstructed from positive and negative pions, and differential cross sections are derived. Experimental momentum spectra are compared with those calculated in the spectator model using a realistic deuteron wave function. Elementary amplitudes as given by recent isobar models and a simple phenomenological model are used to study the effect of the new data on the angular behavior of the elementary cross section. The data favor a backward-peaked angular distribution of the elementary n(,K0) process, which provides additional constraints on current models of kaon photoproduction. The present study demonstrates that the n(,K0) reaction can provide key information on the mechanism of the photoproduction of strangeness.

  Fotoprodukce K0 na deuteronu je zkoumána v oblasti energií 0.8-1.1 GeV.Diferenciální účinný průřez je získán registrací kladných a záporných pionů z rozpadu K0. Získaná spektra jsou srovnána s teoretickými výpočty v rámci spektoru modelu, který využívá realistických deuteronových vlnových funkcí a elementární amplicity dané izobarickými modely a feuomenologickým tvarem. Z analýzi je patrné, že data preferují elementární amplitudy, které jsou píkovány na zadní úhly, což ja další omezení na současné modely pro fotoprodukci kaonů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162647

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.