Number of the records: 1  

Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer

 1. 1.
  0310893 - ÚBO 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Begall, S. - Červený, Jaroslav - Neef, J. - Burda, H. - Vojtěch, O.
  Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer.
  [Magnetická orientace skotu a jelenovitých při pastvě a odpočinku.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 105, č. 36 (2008), s. 13451-13455. ISSN 0027-8424. E-ISSN 1091-6490
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : grazing behavior * magnetic alignment * magnetoreception * resting behavior * spatial orientation
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 9.380, year: 2008

  We demonstrate by means of simple, noninvasive methods (analysis of satellite images, field observations, and measuring "deer beds" in snow) that domestic cattle across the globe, and grazing and resting red and roe deer, align their body axes in roughly a north–south direction. Direct observations of roe deer revealed that animals orient their heads northward when grazing or resting. Amazingly, this ubiquitous phenomenon does not seem to have been noticed by herdsmen, ranchers, or hunters. Because wind and light conditions could be excluded as a common denominator determining the body axis orientation, magnetic alignment is the most parsimonious explanation. To test the hypothesis that cattle orient their body axes along the field lines of the Earth’s magnetic field, we analyzed the body orientation of cattle from localities with high magnetic declination. Here, magnetic north was a better predictor than geographic north.

  Jednoduché neinvazivní metody (analýza satelitních snímků, terénní sledování a zaměřování jeleních a srnčích zálehů na sněhové pokrývce) prokázaly u skotu na 308 pastvinách Evropy, Ameriky, Asie a Afriky a u pasoucí a odpočívající jelení a srnčí zvěře na 241 lokalitách České republiky směřování osy těla v severojižním směru. Přímé pozorování srnčí zvěře při pastvě a odpočinku pak prokázalo směřování těla přímo k severu. Protože vliv větru a slunce byl vyloučen, nejpravděpodobnější příčinou této skutečnosti byla shledána magnetická orientace. Magnetický sever byl přesnějším činitelem než sever geografický. Výsledky studie byly prováděny na dostatečně velikém vzorku a byly statisticky vysoce průkazné (testy kruhové statistiky pro osové směry: Rayleigh Test Z a Rayleigh Test p). Výzkum magnetické orientace velkých sudokopytníků otvírá nové horizonty pro studium obecné magnetorecepce či aplikované etologie a vyzývá neurofyziologii a biofyziku k vysvětlení doposud neznámých mechanismů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162636

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.