Number of the records: 1  

Modeling temperature profiles considering the latent heat of physical-chemical reactions in permafrost and gas hydrates: The Mackenzie Delta terrestrial case

 1. 1.
  0310870 - GFÚ 2009 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Majorowicz, J. - Osadetz, K. - Šafanda, Jan
  Modeling temperature profiles considering the latent heat of physical-chemical reactions in permafrost and gas hydrates: The Mackenzie Delta terrestrial case.
  [Výpočet teplotních profilů s uvážením skupenského tepla fyzikálně-chemických reakcí v permafrostu a plynovém hydrátu na příkladu suchozemské části delty řeky Mackenzie.]
  Ninth International Conference on Permafrost. Vol. v 2. Fairbanks: Institute of Northern Engineering, 2008 - (Kane, D.; Hinkel, K.), s. 1113-1118. ISBN 978-0-9800179-3-9.
  [International conference on permafrost /9./. Fairbanks (US), 29.06.2008-03.07.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : climatic change * gas hydrate * latent heat * permafrost
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  To understand better the formation and history of petroleum gas hydrates in terrestrial permafrost regions, we have performed numerical temperature profile modeling in response to surface forcing due to both the glacial-interglacial history and future climate change, where atmospheric CO2 has doubled due to climate change. The models are constrained by heat flow from deep wells, thermal conductivity, latent heat, and the observed permafrost and gas hydrate thicknesses.

  K lepšímu pochopení vzniku a vývoje ložisek plynového hydrátu v oblastech pevninského permafrostu jsme provedli numerickou simulaci odezvy teplotních profilů na změny povrchové teploty jednak během glaciálních cyklů a jednak během budoucího oteplení souvisejícího se zvojnásobením obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Modely jsou založeny na údajích o tepelném toku z hlubokých vrtů, tepelné vodivosti, skupenském teple a pozorované tloušťce permafrostu a plynového hydrátu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162615

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.