Number of the records: 1  

Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic

 1. 1.
  0310826 - ÚJF 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Řanda, Zdeněk - Mizera, Jiří - Frána, Jaroslav - Kučera, Jan
  Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic.
  [Geochemická charakterizace vltavínů z nového naleziště Chebská pánev.]
  Meteoritics & Planetary Science. Roč. 43, č. 3 (2008), s. 461-477. ISSN 1086-9379. E-ISSN 1945-5100
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : moldavites * tektites * Cheb Basin
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Impact factor: 1.993, year: 2008

  Moldavites from a new locality, the Cheb Basin in Western Bohemia, were analyzed by instrumental neutron activation analysis for 45 major and trace elements. Detailed comparison of geochemical composition the Cheb Basin moldavites with moldavites from other sub-strewnfields shows that the Cheb Basin is a separate sub strewnfield. Geochemical data in view of parent materials and processes involved in formation of moldavites are presented and discussed, particularly those supporting possible contribution of burned organic matter to the parent material for moldavites.

  Ve vltavínech z nového naleziště Chebská pánev v západních Čechách bylo instrumentální neutronovou aktivační analýzou stanovenou 45 makro- a stopových prvků. Detailní porovnání geochemického složení chebských vltavínů s vltavíny z jiných nalezišť ukázalo, že Chebská pánev je samostatným dílčím pádovým polem. Práce předkládá a diskutuje geochemická data ve vztahu ke zdrojovým materiálům a procesům, které se podílely na vzniku vltavínů, zvláště data dokazující možnost příspěvku spálené organické hmoty ke zdrojovému materiálu vltavínů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162584

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.