Number of the records: 1  

Influence of photochromic dipolar species on electronic properties of conjugated polymers

 1. 1.
  0310799 - ÚMCH 2009 RIV NL eng C - Conference Paper (international conference)
  Toman, Petr - Nešpůrek, Stanislav - Weiter, M. - Vala, M. - Sworakowski, J. - Menšík, Miroslav - Bartkowiak, S.
  Influence of photochromic dipolar species on electronic properties of conjugated polymers.
  [Vliv fotochromních dipolárních příměsí na elektronové vlastnosti konjugovaných polymerů.]
  e-polymers/Proceedings. Eindhoven: European Polymer Federation, 2005, s. 1-3. ISSN 1618-7229. E-ISSN 1618-7229.
  [International Symposium on Polymers for Advanced Technologies /8./. Budapest (HU), 13.09.2005-16.09.2005]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB1050301
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : charge transport * conducting polymer * photochromism * Monte Carlo simulation * quantum chemistry
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  http://www.e-polymers.org/journal/PAT2005ePolymers/proceedings.htm

  The influence of various levels of energetic disorder of chain hopping states on the charge carrier mobility was described by means of the tight–binding approximation model. It was shown that the increasing disorder destroys the resonance between charge carrier energies on adjacent sites, and therefore limits the diffusive charge carrier motion.

  Vliv energetické neuspořádanosti řetězcových transportních stavů na pohyblivost nosičů náboje byl popsán pomocí modelu založeného na aproximaci těsné vazby. Bylo ukázáno, že vzrůstající neuspořádanost narušuje rezonanci mezi lokálními energiemi nosiče náboje na jednotlivých polymerních opakovacích jednotkách a v důsledku toho dochází ke zpomalení difúzního pohybu nosičů náboje.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004709

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.