Number of the records: 1  

Comments on Josang's Normal Coarsening and Consensus Operator

 1. 1.
  0310681 - ÚI 2009 RIV JP eng J - Journal Article
  Daniel, Milan
  Comments on Josang's Normal Coarsening and Consensus Operator.
  [Poznámky k Josangovu normálnímu zhrubění a consensus operátoru.]
  International Journal of Innovative Computing, Information and Control. Roč. 4, č. 5 (2008), s. 1079-1088. ISSN 1349-4198
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100300419
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : belief function * coarsening * combination of belief functions * the consensus operator
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 2.791, year: 2008
  http://www.ijicic.org/ijs06-20-1.pdf

  Definitions of two different ways of coarsening of basic belief assignments to opinions - the simple coarsening and the normal coarsening - are recalled in this contribution. A relation of results of combination of the normal opinions using the consensus operator to belief functions on an original $n$-element frame of discernment is examined. A questionable meaning of the normal coarsening is discussed.

  V tomto příspevku jsou připomenuty definice dvou různých způsobů zhrubění základních domněnkových přiřazení - jednoduchého zhrubění a normálního zhrubění. Je vyšetřován vztah výsledků kombinování normálních názorů (normal opinions) s použitím Consensus operátoru a domněnkových funkcí na původním n-prvkovém rámci rozlišení. Dále je probírán diskutabilní význam normálního zhrubění.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162469

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.