Number of the records: 1  

Various Applications of the Dispersion Model for Flow Systems with Danckwerts' Boundary Conditions.

 1. 1.
  0310568 - ÚCHP 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Kudrna, V. - Jahoda, M. - Siyakatshana, N. - Čermáková, Jiřina - Majířová, H. - Machoň, V.
  Various Applications of the Dispersion Model for Flow Systems with Danckwerts' Boundary Conditions.
  [Různé aplikace dispersního modelu s Danckwetsovými okrajovými podmínkami pro průtočné systémy.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 61, č. 8 (2006), s. 2313-2323. ISSN 0009-2509. E-ISSN 1873-4405
  R&D Projects: GA ČR GD104/03/H141
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : continous system * dispersion * mixing
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 1.629, year: 2006

  The general solution of the one-dimensional dispersion model with Danckwerts boundary conditions by means of the Laplace transformation and/or Fouriers method was applied to the description of residence time distribution in single and multiple stage flow systems. The validity of derived equations was confirmed by comparing with experimental results obtained by measuring with laboratory and industrial equipment.

  Obecné řešení jednodimenzionálního dispersního modelu s Danckwetsovými okrajovými podmínkami pomocí Laplaceovy transformace a Fourierovy metody bylo použito pro popis distribuce dob prodlení v jedno a vícepatrových průtočných systémech. Správnost odvozených rovnic byla potvrzena srovnáním s experimentálními výsledky z laboratorních i průmyslových zařízení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162394

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.