Number of the records: 1  

LMI-Based Design of a Control of a Large-Scale System

 1. 1.
  0310468 - ÚTIA 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Rehák, Branislav
  LMI-Based Design of a Control of a Large-Scale System.
  [Návrh řízení velkého systému pomocí LMI.]
  International Review of Electrical Engineering. Roč. 2008, č. 3 (2008), s. 1-3. ISSN 1827-6660
  R&D Projects: GA ČR GP102/07/P413
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Decentralized control * decomposition * linear matrix inequalities
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory

  The problem of design of a controller for a large-scale system is studied. The design objective is to achieve behavior comparable with the standard controller that is LQ optimal. On the other hand the amount of interconnections between subsystems should be kept as small as possible. This is guaranteed by solving of an optimization problem where the number of interconnections is minimized while the difference in the values of the cost functional for the standard and decentralized controller is a constraint. To find the value of the cost of the decentralized control in presence of interconnections one can use linear matrix inequalities.

  V článku je studován problém návrhu regulátoru pro velký systém. Cílem je dosahnout, aby se řízený systém choval podobně, jako při řízení standardním LQ-optimálním regulátorem. Na druhou stranu, počet vazeb mezi subsystémy má být co nejmenší. To je zaručeno řešením optimalizačního problému, kde je počet vazeb minimalizován, zatímco rozdíl hodnot cenového funkcionálu pro standardní LQ-řízení a decentralizované řízení je jedním z omezení. K nalezení decentralizovaného řízení za přítomnosti vazeb mezi subsystémy se používají lineární maticové nerovnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162320

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.