Number of the records: 1  

Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects

 1. 1.
  0310216 - ÚGN 2010 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Kunc, J. - Klapka, Pavel - Frantál, Bohumil
  Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects.
  [Inovační potenciál v krajích ČR, ekonomické, společenské a regionální aspekty.]
  Geography in Czechia and Slovakia. Brno: Masarykova univerzita, 2008 - (Svatoňová, H.), s. 246-251. ISBN 978-80-210-4600-9
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : innovative potential * correlation analysis * regions of the Czech Republic
  Subject RIV: AH - Economics

  The issue assesses the innovation environment (potential) of the regions (NUTS II regions) of the Czech Republic according to six selected indexes. It is concerned with the rate of correlation association between the indexes, with typology of regions based on the innovation environment. The main objective of the article is to assess relevance of chosen method and classification, short introduction of innovation environment of the regions of the Czech Republic and their typology. A follow up objective is to assure of possibility of pick up the threats of next works or its application e.g. for more detailed hierarchical division of the Czech Republic.

  Článek hodnotí inovační prostředí (potenciál) krajů a regionů NUTS II České republiky podle šesti zvolených ukazatelů. Zabývá se jednak mírou korelační asociace mezi jednotlivými ukazateli, jednak typologií regionů založenou na inovačním prostředí. Hlavním cílem článku je hodnocení relevance zvolené metodiky a její vysvětlení, stručné představení inovačního prostředí regionů ČR a jejich typologie. Dalším cílem je zajištění možnosti na zvolenou metodiku navázat v dalších pracích a využít ji např. pro podrobnější hierarchické členění území České republiky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162150

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.