Number of the records: 1  

Comparing guessing games with homogeneous and heterogeneous players: experimental results and a CH explanation

 1. 1.
  0310195 - NHÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Kováč, Eugen - Ortmann, A. - Vojtek, Martin
  Comparing guessing games with homogeneous and heterogeneous players: experimental results and a CH explanation.
  [Porovnávání hádacích her s homogenními a heterogenními hráči: experiemntální výsledky a CH vysvětlení.]
  Economics Bulletin. Roč. 3, č. 9 (2008), s. 1-16. ISSN 1545-2921
  R&D Projects: GA MŠMT LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : guessing games * players * CH model
  Subject RIV: AH - Economics
  http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2008/volume3/EB-07C90016A.pdf

  We investigate the decisions of individuals in simple and complex environments. We use a version of the Guessing Game (Beauty-contest Game) as a vehicle for our investigation, employing mathematically talented students. We find that our subjects think in complex environments more carefully before making decisions. We rationalize our findings using the Cognitive Hierarchy (CH) model proposed by Camerer, Ho, and Chong (2002). We relate our results to the emerging literature on the decision making of collective actors.

  Zkoumáme rozhodování jedinců v jednoduchém a komplexním prostředí. Používáme verzi Hádací hry (hra Volba krásy) jako nástroj pro naše zkoumání matematicky nadaných studentů. Zjišťujeme, že subjekty myslí v komplexním prostředí více opatrně a rozhodnutí činí uváženě. Racionalizujeme naše nálezy pomocí modelu Kognitivní hiearchie (CH) navrženém Camerem, Ho a Chongem (2002). Dáváme do souvislosti naše poznatky s literaturou o kolektivním rozhodování.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162133

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.