Number of the records: 1  

Does sex-selective predation stabilize or destabilize predator-prey dynamics?

 1. 1.
  0310006 - BC 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Boukal, David S. - Berec, Luděk - Křivan, Vlastimil
  Does sex-selective predation stabilize or destabilize predator-prey dynamics?
  [Stabilizuje či destabilizuje pohlavně specifická predace dynamiku interakce dravec-kořist?]
  PLoS ONE. Roč. 3, č. 7 (2008), e2687. ISSN 1932-6203. E-ISSN 1932-6203
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : sex-selective
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Given that many animals are sexually dimorphic and many predators hunt their prey based on its size, conspicuousness or behaviour, sex-selective predation should be widespread. The article combines a modelling approach with an extensive survey of known data to show that in most prey, male-biased predation will have a stabilizing effect on the predator-prey dynamics (that is, such predation may lead to a predator-prey equilibrium), while female-biased predation will usually be destabilizing and may lead to extinction of the populations. This ecological viewpoint might provide an alternative or supplementary explanation, other than sexual selection, as to why male-biased predation prevails in nature.

  Mnoho druhů zvířat se vyznačuje pohlavním dimorfismem a řada predátorů loví kořist na základě její velikosti, nápadnosti nebo chování, takže u řady druhů by měly v kořisti převažovat samci nebo samice. Autoři na propojení modelů populační dynamiky s přehledem dostupných dat ukazují, že u většiny kořisti můžeme očekávat stabilizující účinek predace zaměřené především na samce (to znamená, že populace pod jejím vlivem dosáhnou rovnovážného stavu), zatímco predace zaměřená především na samice má obvykle účinek opačný a může vést k zániku populace predátora a kořisti. Vedle role pohlavního výběru může tento nový argument představovat alternativní nebo doplňující vysvětlení toho, proč jsou samci většinou častější kořistí než samice.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162000

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.