Number of the records: 1  

Vyšetřování nestacionárního vysokorychlostního proudového pole v modelu radiální rozváděcí mříže pomocí interferometrie

 1. 1.
  0309978 - ÚT 2009 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Luxa, Martin - Šimurda, David - Šafařík, Pavel
  Vyšetřování nestacionárního vysokorychlostního proudového pole v modelu radiální rozváděcí mříže pomocí interferometrie.
  [Nonstationary high-speed flow field investigation on radial nozzle cascade by means of interferometry.]
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Vol. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008, s. 241-246. ISBN 978-80-8070-826-9.
  [Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín. Terchová (SK), 23.04.2008-25.04.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/1508
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : interferometry * nonstationary flow * radial nozzle cascade
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Příspěvek se zabývá užitím interferometrie pro měření nestacionárních proudových polí. Rozdílné modifikace interferometrické metody poskytují vzájemně se doplňující komplexní údaje o nestacionárních strukturách vysokorychlostního proudového pole.

  This paper deals with using of interferometrical measurement method for nonstationary flow field measurements. Various modifications only of the interferometry give complementary and complex data of nonstationary high-speed flow field structures.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161983

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.