Number of the records: 1  

.sup.57./sup.Fe NMR study of manganese ferrites

 1. 1.
  0309933 - FZÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Chlan, V. - Procházka, V. - Štěpánková, H. - Sedlák, B. - Novák, Pavel - Šimša, Zdeněk - Brabers, V.A.M.
  57Fe NMR study of manganese ferrites.
  [57Fe NMR studie manganatého feritu.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 320, č. 11 (2008), e96-e99. ISSN 0304-8853. E-ISSN 1873-4766
  R&D Projects: GA ČR GA202/06/0051
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521
  Keywords : manganate ferrites * NMR
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.283, year: 2008

  MnxFe3-xO4 (0.5257Fe NMR at the liquid helium temperature. High quality samples and sensitive NMR equipment allowed to detect several well resolved spectral lines in the frequency range 67-74 MHz in zero external magnetic field. In order to find out the location of iron nuclei from which the lines originate external magnetic fields in several crystallographic directions was applied. This approach allowed assignment of two spectral lines to iron nuclei in octahedral sublattice and one spectral line to irons in tetrahedral sublattice.

  Monokrystaly MnxFe3-xO4 (0.5257Fe NMR při teplotě kapalného helia. Vysoce kvalitní vzorky a citlivý NMR spektrometr dovolily pozorovat několik dobře rozlišených spektrálních čar při frekvencích 67-74 MHz v nulovém magnetickém poli. Aby bylo možno určit polohu jader železa, byla provedena měření v magnetickém poli podél několika krystalografických směrů. Toto dovolilo připsat dvě spektrální čáry železu v oktaedrické podmřížce a jednu čáru železu v tetraedrické podmřížce.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161948

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.