Number of the records: 1  

Vývojové proměny etnokulturní tradice

 1. 1.
  0309876 - EÚ 2009 RIV CZ cze B - Monography
  Toncrová, Marta - Pavlicová, M. - Uhlíková, Lucie - Válka, M. - Křížová, A.
  Vývojové proměny etnokulturní tradice.
  [The Developmental Transformations in the Ethnocultural Tradition.]
  Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno, 2008. 61 s. ISBN 978-80-87112-11-3
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA9058401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513
  Keywords : ethnocultural tradition * Moravia * the 21 st century
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Vývoj etnokulturní tradice na počátku 21. století. Proměny ve zpěvní aktivitě, ve zvykosloví (slavení hodů) a ve foklorním hnutí - na příkladech z vybraných lokalit na Moravě.

  A development of the ethnocultural tradition at the beginning of the 21st century. Transformation of singing, customs and folklorism. Exempes from some lokalities from Moravia.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161898

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.