Number of the records: 1  

Sandstone Landscapes

 1. 1.
  0309787 - BÚ 2008 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Härtel, Handrij - Sádlo, Jiří - Świerkosz, K. - Marková, I.
  Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland).
  [Fytogeografie pískovcových oblastí české křídové pánve (Česká republika/Německo/Polsko).]
  Sandstone Landscapes. Praha: Academia, 2007 - (Hartel, H.; Cílek, V.; Herben, T.; Jackson, A.; Williams, R.), s. 177-189. ISBN 978-80-200-1577-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : Bohemian Cretaceous Basin * phytogeography * vegetation
  Subject RIV: EF - Botanics

  The papers analyses flora of individual sandstone regions within the Bohemian Cretaceous Basin and brings a comparison of flora among these regions. As an appendix, an overview of important plant communities characteristic for sandstone landscapes has been carried out, including woody, grassland and wetland vegetation.

  Článek analyzuje květenu jednotlivých pískovcových oblastí v rámci české křídové pánve a přináší srovnání flóry mezi jednotlivými oblastmi. Přílohu článku tvoří přehled rostlinných společenstev charakteristických pro pískovcové oblasti, zahrnující vegetaci dřevin, travinnou a mokřadní vegetaci.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161828

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.