Number of the records: 1  

Magnetic ovalbumin and egg white aggregates as affinity adsorbents for lectins separation

 1. 1.
  0309615 - ÚVGZ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Maděrová, Zdeňka - Šafaříková, Miroslava - Šafařík, Ivo
  Magnetic ovalbumin and egg white aggregates as affinity adsorbents for lectins separation.
  [Magnetické agregáty ovalbuminu a vaječného bílku jako afinitní sorbenty pro separaci lektinů.]
  Biochemical Engineering Journal. Roč. 40, - (2008), s. 542-545. ISSN 1369-703X. E-ISSN 1873-295X
  R&D Projects: GA MŠMT OC 157; GA MPO 2A-1TP1/094
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : egg white * lectins * magnetic protein aggregates
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Impact factor: 1.889, year: 2008

  Simple and low-cost preparation of new magnetic adsorbents from ovalbumin and egg white, based on methanol precipitation and subsequent glutaraldehyde cross-linking has been developed. These adsorbents were used for preconcentration of two plant lectins from potato (Solanum tuberosum) tubers and from wheat (Triticum spp.) germs extracts. The adsorbed lectins were eluted with diluted hydrochloric acid. The specific activities of both lectins increased approximately 30–40 times during the preconcentration process.

  Byla vyvinuta jednoduchá a levná příprava nových magnetckých adsorbentů z ovalbuminu a vaječného bílku založená na precipitaci metanolem s následným prokřížením glutaraldehydem. Adsorbenty byly použity pro zakoncentrování dvou rostliných lektinů z bramborové hlízy (Solanum tuberosum) a z pšeničného klíčku (Triticum spp.). Zachycené lektiny byly eluovány ředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Specifická aktivita obou lektinů vzrostla v přůběhu koncentračního procesu přibližně 30 – 40krát.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161697

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.