Number of the records: 1  

Semiflexible oligomer – polymer binding: Combinatorial and conditional probability analysis and stochastic simulation

 1. 1.
  0309524 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Horský, Jiří
  Semiflexible oligomer – polymer binding: Combinatorial and conditional probability analysis and stochastic simulation.
  [Vazba mezi polotuhými oligomery a polymery: Kombinatorická a pravděpodobnostní analýza a stochastická simulace.]
  Macromolecules. Roč. 41, č. 13 (2008), s. 5014-5023. ISSN 0024-9297. E-ISSN 1520-5835
  R&D Projects: GA AV ČR IAA100500501
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : oligomer-polymer binding * one-dimensional lattice * semiflexible ligand
  Subject RIV: BJ - Thermodynamics
  Impact factor: 4.407, year: 2008

  Theoretical description of large ligand binding to a one-dimensional array of binding sites is modified for oligomeric ligands, defined as arrays of complementary binding sites. The model allows dangling ends and predicts some experimentally observed phenomena.

  Teoretický popis vazby velkých ligandů k lineárnímu řetězci vazebných míst byl rozšířen pro oligomerni ligandy. Model uvažující visící konce řetězců předpovídá některé experimentálně pozorované jevy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004665

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.