Number of the records: 1  

Enhanced UV-B radiation may lead to the decrease of specific phenolic compounds in Norway spruce needles

 1. 1.
  0309512 - ÚVGZ 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Urban, Otmar - Vrchotová, Naděžda - Tříska, Jan - Marek, Michal V.
  Enhanced UV-B radiation may lead to the decrease of specific phenolic compounds in Norway spruce needles.
  [Zvýšená intenzita UV-B radiace může vést k poklesu obsahu specifických fenolických látek v jehlicích smrku ztepilého.]
  Fresenius Environmental Bulletin. Roč. 17, č. 5 (2008), s. 564-567. ISSN 1018-4619. E-ISSN 1610-2304
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : 4-hydroxyacetophenone * catechin * Norway spruce * picein * screening pigments * ultraviolet radiation
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 0.463, year: 2008

  The long-term (23 weeks) exposure of Norway spruce needles to supplemental (+25%) ultraviolet-B (UV-B) irradiances at field conditions resulted in the slight increase of catechin (ca 7%; p >0.05); however, significant decreases of extracted 4-hydroxyacetophenone (ca 80%; p <0.01) and picein (ca 72%; p <0.01). These findings document the dif-ferences in synthesis of specific phenolic compounds in-duced by UV-B radiation. The possible relations to plant tolerance are discussed.

  Dlouhodobé vystavení (23 týdnů) sazenic smrku ztepilého zvýšené intenzitě (+25%) ultrafialového-B (UV-B) záření v polních podmínkách vedlo k mírnému nárůstu koncentrace katechinu v jehlicích (ca 7%); zatímco u 4-hydroxyacetofenolu a piceinu byl pozorován signifikantní pokles (ca 80%, respektive 72%). Tato zjištění dokumentují, že UV-B záření indukuje rozdíly v syntéze specifických fenolických látek. V článku jsou diskutovány možné důsledky na změnu tolerance rostlin.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161624

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.