Number of the records: 1  

Sandstone Landscapes

 1. 1.
  0309476 - ARÚ 2008 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Kuneš, P. - Pokorný, Petr - Jankovská, Vlasta
  Post-glacial vegetation development in sandstone areas of the Czech Republic.
  [Postglaciální vývoj vegetace pískovcových oblastí České republiky.]
  Sandstone Landscapes. Praha: Academia, 2007 - (Hartel, H.; Cílek, V.; Herben, T.; Jackson, A.; Williams, R.), s. 244-257. ISBN 978-80-200-1577-8
  Grant - others:Ministerstvo životního prostředí - GA MŽP(CZ) SE/620/7/03; Akademie věd - GA AV ČR(CZ) KJB6111305
  Program: KJ
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : pollen analysis * vegetation development * Holocene
  Subject RIV: EF - Botanics

  Sandstone landscapes are important ecological phenomenon in Europe. Their vegetation development differ from areas outside them. We were able to study Late-Glacial to Late Holocene development from peat profiles at three different sandstone areas of the Czech Republic.

  Pískovcové skalní oblasti představují důležitý ekologický fenomén. Jejich vegetační vývoj se výrazně liší od vývoje okolních oblastí. Měli jsme možnost zkoumat vývoj vegetace od pozdního glaciálu až po období mladšího holocénu ve třech pískovcových oblastech České Republiky. Kapitola popisuje zvláštnosti tohoto vegetačního vývoje.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161597

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.