Number of the records: 1  

Výklady a vykladači : Studie k biblické hermeneutice

 1. 1.
  0309380 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hoblík, Jiří
  Co byl a co je spor o profétii?
  [What was and is the Dispute about Prophecy.]
  Výklady a vykladači : Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005 - (Prutký, M.; Roskovec, J.), s. 3-12. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 9. ISBN 80-86498-12-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : prophecy * prophet * true prophet * false prophet
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Studie shrnuje základní teze autorovy disertační práce, která z hebrejské literatury odvozuje dějiny sporu mezi tzv. pravou a tzv. falešnou profétií. Překonává třídící způsob nakládání s tématem a namísto toho sleduje literární dějiny jako svědectví o dějinách profétie. V nich se pak ukazují různé stránky konfliktů mezi oficiálními a neoficiálními proroky ve starém Izraeli.

  This paper summarizes the basic statements of author's doctoral thesis, that derives the history of dispute between so-called true and so-called false prophecy from the Hebrew literature. It also surpasses the modus of sorting in the treatment with this theme and instead of it we seek to examine history of literature as a witness to history of prophecy. And here reveal diverse aspects of conflicts between official and non-official prophets in the old Israel.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161528

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.