Number of the records: 1  

Could polymorphisms in ATP-binding cassette C3/multidrug resistance associated protein 3 (ABCC3/MRP3) modify colorectal cancer risk?

 1. 1.
  0309290 - ÚEM 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Campa, D. - Vodička, Pavel - Pardini, Barbara - Novotný, J. - Försti, A. - Hemminki, K. - Barale, R. - Canzian, F.
  Could polymorphisms in ATP-binding cassette C3/multidrug resistance associated protein 3 (ABCC3/MRP3) modify colorectal cancer risk?
  [Může mít polymorfismus v genu ABCC3/MRP3 vliv na riziko vzniku kolorektálního karcinomu?]
  European Journal of Cancer. Roč. 44, č. 6 (2008), s. 854-857. ISSN 0959-8049. E-ISSN 1879-0852
  R&D Projects: GA ČR GA310/05/2626
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : ABCC3 * Transporter * Colorectal Cancer
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 4.475, year: 2008

  Multidrug resistance associated protein 3 (ABCC3/MRP3) mediates the efflux of bile salts and several conjugated organic anions out of cells and could be involved in protecting tissues from xenobiotic accumulation and resulting toxicity. In this report, we investigated the hypothesis that a functional missense variant, namely the Arg1297His, and a polymorphism in the promoter region, namely the -211 C>T of the ABCC3 gene, could be associated with colorectal cancer risk. We did not find any significant association between the two ABCC3 polymorphisms and colorectal cancer risk.

  Protein asociovaný s multirezistení na léčiva 3 (ABCC3/MRP3) zprostředkovává eflux žlučových solí a některých konjugovaných organických aniontů z buňky a pravděpodobně se účastní ochrany tkáně vůči akumulaci xenobiotik a výslední toxicitě. Vycházeli jsme z hypotézy, že funkční missense varianty, a to Arg1297His, a polymorfismus v promotorové oblasti -211 C>T genu ABCC3, mohou být asociovány s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu. Nezjistili jsme žádnou signifikantní asociaci mezi uvedenými polymorfismy genu ABCC3 a rizikem vzniku kolorektálního karcinomu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161472

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.