Number of the records: 1  

The Modified Bet Equation for Correct Determination of Texture Properties in

 1. 1.
  0309208 - ÚCHP 2009 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Šolcová, Olga - Hudec, P. - Součková, Helena - Šnajdaufová, Hana - Matějová, Lenka
  The Modified Bet Equation for Correct Determination of Texture Properties in.
  [Modifikovaná BET rovnice k správné interpretaci texturních vlastností mikroporézních-mesoporézních materiálů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008 - (Markoš, J.), s. 164. ISBN 978-80-227-2903-1.
  [35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranské Matliare (SK), 26.05.2008-30.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR KAN400720701; GA AV ČR IAA4072404
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : adsorption isotherm * modified BET equation * t-plots
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Evaluation of micropore volume and mesopore surface area in microporous-mesoporous samples is presented. A series of mechanical mixtures of microporous zeolite NaY, and mesoporous gama-alumina was used for verification of the applicability of the (three-parameter) modified BET equation. The nitrogen adsorption isotherms (77 K) were analyzed by the modified (three parameters) BET equation and compared with the independent textural information obtained a) from t-plots (with the standard isotherm of nonporous alfa-alumina and the standard isotherms of Lecloux-Pirard) and b) by subtracting the isotherm of the parent NaY from mixed sample isotherms. Similarly, nitrogen adsorption isotherms of rutile samples with micropores blocked by n-nonane, from the literature were tested. For illustration, the failure of classic (two-parameter) BET equation for microporous-mesoporous samples is demonstrated.

  Za účelem ověření a důkazu správného vyhodnocení texturních vlastností (objemu pórů a specifického povrchu) mikro-mesoporézních materiálů byla připravena série směsných vzorků obsahujících mikroporézní zeolit NaY a mesoporézní gama-aluminu. Adsorpční izotermy dusíku (při 77K) byly analyzovány pomocí tříparametrové BET rovnice a získané výsledky (texturní vlastnosti) byly porovnány s nezávislými výsledky z t-plotů (za využití standardní izotermy alfa-aluminy a Lecloux-Pirarda) a odečtením izotermy zeolitu NaY od izoterem směsných vzorků. Porovnáním výsledků bylo rovněž demonstrováno chybné využití klasické BET rovnice k vyhodnocení texturních vlastností mikro-mesoporézních materiálů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161417

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.