Number of the records: 1  

Highly Sensitive TGA Diagnosis of Thermal Behaviour of Laser-Deposited Materials

 1. 1.
  0309200 - ÚCHP 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Galíková, Anna - Pola, Josef
  Highly Sensitive TGA Diagnosis of Thermal Behaviour of Laser-Deposited Materials.
  [TGA: vysoce citlivá diagnóza tepelného chování laserově deponovaných materiálů.]
  Thermochimica Acta. Roč. 473, 1-2 (2008), s. 54-60. ISSN 0040-6031. E-ISSN 1872-762X
  R&D Projects: GA AV ČR IAA400720619
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : thermogravimetry * laser-deposited materials * mass spectroscopy
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.659, year: 2008

  Thermal gravimetric analysis (TGA) combining the use of digital microbalances, gas-chromatography and mass spectroscopy is demonstrated as a highly sensitive technique for the determination of thermal behaviour of polymeric materials obtained in very low quantities in laser-induced chemical processes.

  Termálně gravimetrická analýza (TGA) kombinující využití digitálních mikrovah,plynové chromatografie a hmostnostní spektrometrie je demonstrována jako vysoce citlivá technika pro určení tepelého chování polymerních materiálů získaných ve velmi malých množstvích při laserově indukovaných chemických procesech.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004653

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.