Number of the records: 1  

Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací

 1. 1.
  0308651 - ÚGN 2008 RIV SIGLE SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Kaláb, Zdeněk - Stolárik, Martin
  Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací.
  [Coefficient K analysis in relation for estimation of maximum velocity value generated by blasting.]
  Proceedings of the International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /4./. Žilina, Slovensko: Publisher University of Žilina, 2008, s. 253-258. ISBN 978-80-8070-827-6.
  [International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /4./. Poradno, Podjavorník (SK), 26.05.2008-29.05.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : blast * estimation of amplitude * K-coefficient
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Trhací práce vyvolávají významná seizmická zatížení budov a objektů v okolí. K odhadu maximální amplitudy rychlosti kmitání je zpravidla používán tzv. Langeforsův vztah. V něm je použit empirický koeficient K, který zahrnuje především vliv lokální geologie. V příspěvku je provedena studie tohoto koeficientu.

  Seismic loading generated by blasting may result in significant influence on buildings and structures in the surrounding. Usually, so called Langefors relationship is used for estimation of maximum value of vibration velocity. In this relationship, empirical coefficient K is used that represents the influence of local geology first of all. In this contribution, study of K-coefficient is presented.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161064

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.