Number of the records: 1  

Sharp embeddings of Besov spaces involving only logarithmic smoothness

 1. 1.
  0308586 - MÚ 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Caetano, A.M. - Gogatishvili, Amiran - Opic, Bohumír
  Sharp embeddings of Besov spaces involving only logarithmic smoothness.
  [Přesná vnoření Běsovových prostorů obsahujících pouze logaritmickou hladkost.]
  Journal of Approximation Theory. Roč. 152, č. 2 (2008), s. 188-214. ISSN 0021-9045. E-ISSN 1096-0430
  R&D Projects: GA ČR GA201/05/2033
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : Besov spaces with generalized smoothness * Lorentz-Zygmund spaces * sharp embeddings
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.712, year: 2008

  We use Kolyada´s inequality and its converse form to prove sharp embeddings of Besov spaces (involving the zero classical smoothness and a logarithmic smoothness with the exponent .beta.) into Lorentz-Zygmund spaces. We also determine growth envelopes of spaces. In distinction to the case when the classical smoothness is positive, we show that cannot describe all embeddings in question in terms of growth envelopes.

  Použitím Kolyadovy nerovnosti a její reverzní formy dokážeme přesná vnoření Běsovových prostorů (obsahujících nulovou klasickou hladkost a logaritmickou hladkost s exponentem .beta.) do Lorentzových-Zygmundových prostorů. Také určíme růstové obálky daných Běsovových prostorů. Na rozdíl od případu, kdy klasická hladkost je pozitivní, ukážeme, že všechna vnoření uvažovaných Běsovových prostorů nelze popsat pomocí růstových obálek.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161017

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Gogatishvili.pdf1315.2 KBPublisher’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.