Number of the records: 1  

High resolution SEM of carbon micro - and nanostructures prepared in microwave discharge

 1. 1.
  0308527 - ÚPT 2008 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Matějková, Jiřina - Eliáš, M. - Jašek, O. - Frgala, Z. - Bublan, M. - Zajíčková, L. - Rek, Antonín
  High resolution SEM of carbon micro - and nanostructures prepared in microwave discharge.
  [Analýza uhlíkových mikro- a nanostruktur připravených v mikrovlnných výbojích metodou SEM s vysokým rozlišením.]
  Proceedings of International conference NANO'05. Brno: CSNMT, 2005, s. 107-108. ISBN 80-214-3044-3.
  [NANO´05 International Conference. Brno (CZ), 08.11.2005-10.11.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA202/05/0607
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : scanning electron microscopy * carbon microstructures * carbon nanostructures * microwave discharge
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

  Two different carbon structures, carbon nanotubes (CNTs) and crystalline diamond films, were studied by a high resolution scanning electron microscope (SEM). Both forms of carbon were prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) in microwave discharges.SEM observation of nanotubes were made by the high performance field emission SEM using SEI mode electron images. No charging effects were observed.

  Dva typy uhlíkových nanostruktur a to uhlíkové nanotrubky(CNTs) a krystalické diamantové vrstvy byly studovány skenovací elektronovou mikroskopií s vysokým rozlišením. Oba typy struktur byly připraveny pomocí metody PECVD v mikrovlnném výboji. Analýza nanotrubek probíhala při vysokém rozlišení v módu SEI, kde nebyly pozorovány žádné efekty nabíjení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160984

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.