Number of the records: 1  

Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"

 1. 1.
  0308469 - ÚGN 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Chura, Jan - Michalec, Zdeněk - Zotyka, Václav
  Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát".
  [Computation of microclimatic conditions in separately ventilated roads by program"„Separat".]
  Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 56, č. 2 (2008), s. 15-20. ISSN 1210-7697
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : road * flow * temperature
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  www.zsdnp.cz

  Tento článek informuje o výpočetním programu "Separát", který je určen projektantům jako nový nástroj na projektování větrání v separátně větraných důlních dílech do maximální délky 2000 metrů. Program řeší jednoduchá i kombinovaná větrání, ve kterých může být zařazeno chladící zařízení. Jsou uvažovány netěsné lutnové tahy s proměnlivým objemovým průtokem.

  This paper gives notice about computer program "Separat" that is to be used by designers as a new implement on ventilation projection in separately ventilated roads to the maximum longitude 2000 meters. This program solves both simple and combinated multi-fan duct systems where cooling can be included. The leaking duct systems with variable voluminious flow are taken into account.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160948

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.