Number of the records: 1  

Neural chaos and schizophrenia

 1. 1.
  0308429 - ÚPT 2008 RIV SK eng J - Journal Article
  Bob, P. - Chládek, Jan - Šusta, M. - Glaslová, K. - Jagla, F. - Kukleta, M.
  Neural chaos and schizophrenia.
  [Neuronální chaos a schizofrenie.]
  General Physiology and Biophysics. Roč. 26, č. 4 (2007), s. 298-305. ISSN 0231-5882. E-ISSN 1338-4325
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : EDA * Lyapunov exponent * schizophrenia * chaos
  Subject RIV: FL - Psychiatry, Sexuology
  Impact factor: 1.286, year: 2007

  Dynamic changes of electrodermal activity (EDA) may serve as a characteristic which can be used as an indicator of possible neural chaotic process in schizophrenia. In the present study, bilateral EDA in rest conditions were measured in 40 schizophrenic patients and 40 healthy subjects. Results of nonlinear and statistical analysis indicate left-side significant differences of positive largest Lyapunov exponents in schizophrenia patients compared to the control group.

  Dynamické změny elektrodermální aktivity (EDA) mohou sloužit jako charakteristický indikátor přítomnosti chaotického neuronálního procesu u schizofrenie. Ve studii byla měřena EDA za klidových podmínek u 40 schizofrenních a 40 zdravých subjektů. Výsledky nelineární a statistické analýzy ukazují na významný rozdíl kladných největších Lyapunových koeficientů na levé straně u schizofrenních pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160915

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.