Number of the records: 1  

Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia

 1. 1.
  0308063 - GLÚ 2008 RIV SI eng B - Monography
  Zupan Hajna, N. - Mihevc, A. - Pruner, Petr - Bosák, Pavel
  Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia.
  [Paleomagnetismus a magnetostratigrafie krasových sedimentů ve Slovinsku.]
  Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 266 s. Carsologica, 8. ISBN 978-961-254-058-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : palaeomagnetism * magnetostratigraphy * karst sediments * Slovenia
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Intensive palaeomagnetic research in Slovenia has contributed substantially to the understanding of cave sediments in different tectonic and geomorphic settings in the territory. However results suggest that there were probably some distinct phases of masive deposition in caves. The podest one took place from about 1.8 to more than 5.4 ma (with two distinct phases at 1.8-3.6 and about 4.1-5.4 Ma). For the first time in Slovenia, biostratigraphic data helped to correlate magnetostratigraphy logs with the GPTS and to allocate the cave fill agens more precisely to pre-Quaternary times.

  Intensivní paleomagnetické výzkumy ve Slovinsku významně přispěly k novým poznatkům o jeskynních sedimentech v odlišných tektonických jednotkách a geomorfologického postavení ve zkoumaném území. Výsledky však naznačují, že zde byly pravděpodobně různé fáze impozantního ukládání jeskynních sedimentů. Nejstarší fáze sedimentace zahrnuje období přibližně od 1.8 až po více než 5.4 Ma (se dvěma odlišnými fázemi od 1.8-3.6 a cca 4.1-5.4 Ma). Poprvé ve Slovinsku biostratigrafická data pomohla ke korelaci magnetostratigrafického profilu se škálou GPTS, a tím k přesnějšímu časovému přiřazení jeskynních výplní v předkvartérní době.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160651

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.