Number of the records: 1  

Investigation of dynamic human walking and running

 1. 1.
  0308045 - ÚTAM 2008 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Pirner, Miroš - Urushadze, Shota
  Investigation of dynamic human walking and running.
  [Zjišťování dynamických vlastností lidské chůze a běhu.]
  Conference Proceedings of the IMAC-XXVI: a Conference and Exposition on Structural Dynamics. Orlando,Florida: SEM, 2008 - (Wicks, A.), s. 1-9. ISBN 0-912053-98-4.
  [IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics /26./. Orlando,Florida (US), 04.02.2008-07.02.2008]
  Grant - others:Universita Pardubice(CZ) GA103/05/2066
  Program: GA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : pedestrian dynamics * footfall force * striding velocity
  Subject RIV: JM - Building Engineering

  At present similar detailed examination of pedestrian dynamics has been brought about chiefly by the requirements of determining the loads on footbridges. In their case – contrary to bridges – the magnitude of dynamic response is more important than that of static response, as it determines also the serviceability of the footbridge with reference to pedestrian comfort. Our research linked up with preceding investigations. We have monitored the magnitude of vertical footfall force and its history during the footfall, the influence of striding velocity and stride length. Particular attention was afforded to the foot-fall of a group of pedestrians striding in unorganized and organized step.

  V naší době podrobné zkoumání dynamiky chůze člověka bylo vyvoláno hlavně požadavkem stanovit zatížení lávek. U nich, na rozdíl od mostů, je velikost dynamické odezvy důležitější než statická, protože určuje i použitelnost lávky z hlediska komfortu chodců. Náš výzkum navázal na předcházející práce. Sledovali jsme velikost vertikální nášlapové síly a její průběh během šlápnutí, vliv rychlosti chůze a délky kroku. Zvláště byla věnována pozornost nášlapů skupiny chodců, jdoucích neorganizovaným, resp. organizovaným krokem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160640

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.