Number of the records: 1  

Úvod do návrhu staticky neurčitých konstrukcí podle PBD metodou SBRA

 1. 1.
  0307929 - ÚTAM 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Guštar, M. - Marek, Pavel
  Úvod do návrhu staticky neurčitých konstrukcí podle PBD metodou SBRA.
  [Introduction to the design of statically indeterminate structures according PBD method using SBRA approach.]
  Sborník referátů IX. celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“,. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2008 - (Konečný, P.; Marek, P.), s. 144-145. ISBN 978-80-02-02007-3.
  [Celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“/9./,. Ostrava (CZ), 14.04.2008-15.04.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : probability * reliability * design
  Subject RIV: JM - Building Engineering

  Aplikace pravděpodobnostních metod ve stavebním inženýrství není omezena pouze na posuzování spolehlivosti konstrukcí. Jak naznačuje metoda PBD pravděpodobnostní metody dovolují rovněž přímý návrh konstrukcí a prvků s přihlédnutím ke specifikovaným podmínkám spolehlivosti. V nejjednodušších případech může být pravděpodobnostní navrhování jednotlivých součástí aplikováno snadno I když složitost výpočtu rychle roste s počtem propojených součástí a s počtem podmínek které musí být splněny. Následující příklad naznačuje takový výpočet.

  Probabilistic methods application in civil engineering is not limited to the reliability assessment of structures only. As the denotation of Performance Based Design methodology suggests, probabilistic methods should allow the direct design of structures components with respect to the specified reliability conditions. In simplest cases the direct probabilistic design of individual members of the structure can be done easily, however the computational complexity grows rapidly with the number of the interconnected members and the number of the conditions to be satisfied. The situation is demonstrated in the following example.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160554

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.