Number of the records: 1  

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

 1. 1.
  0307705 - MÚA 2010 RIV CZ cze, ger B - Monography
  Petr, Stanislav
  Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně.
  [Catalogue of manuscripts from St. James Parish library in Brno.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2007. 587 s. Studie o rukopisech. Monographia, 12. ISBN 978-80-86404-23-3. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GA404/05/0122
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : manuscripts * codicology * Brno, St. James Parish Library
  Subject RIV: AB - History

  Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Je deponována v Archivu města Brna a obsahuje 127 středověkých rukopisů. Téměř polovinu rukopisů tvoří liturgické rukopisy, často bohatě iluminované, které představují významný doklad moravské knižní malby. Mezi zbývajícími rukopisy je zastoupena homiletika, biblistika, hagiografie, kanonické právo, filosofie a patristika. Katalog poskytuje odborné veřejnosti řady vědních oborů kritický popis uložených rukopisů, zpřístupňující tuto důležitou památku našeho kulturního dědictví k následnému využití pro další vědeckou práci.

  The St. James Church Library in Brno is the most important of all preserved Czech historical parish libraries. It is housed at the Brno City Archive and contains 125 medieval manuscripts. Almost half of these are liturgical manuscripts, which are often richly illuminated and which provide an important example of Moravian book painting. The other manuscripts include homilies, bible exegeses, hagiography, canon law, philosophy and patristics. Apart from early 19th century inventory the fond has not yet had any guide to make it more accessible to researches. The new catalogue provides the specialist public from a number of scholarly disciplines with a critical description of the manuscripts, and facilitate access to this important Czechs cultural heritage item for further research work.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160391

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.