Number of the records: 1  

Chromatin in early mammalian embryos: achieving the pluripotent state

 1. 1.
  0307371 - ÚMG 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Fulka, Helena - John, J.C. - Fulka, Josef - Hozák, Pavel
  Chromatin in early mammalian embryos: achieving the pluripotent state.
  [Chromatin v časných savčích embryích: dosažení pluripotentního stavu.]
  Differentiation. Roč. 76, č. 1 (2007), s. 3-14. ISSN 0301-4681. E-ISSN 1432-0436
  R&D Projects: GA ČR GD204/05/H023
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50450515
  Keywords : chromatin * embryo * pluripotency
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 2.899, year: 2007

  The one-cell-stage embryo can give rise to all cell types. We review early embryo changes in DNA methylation and covalent histone modifications with special attention to the case of cell nuclear transfer, as the aberrant reprogramming may be responsible for compromised development of cloned embryos.

  Jednobuněčné embryo dává základ všem buněčným typům. V tomto přehledu diskutujeme časné změny v DNA methylaci a kovalentních histonových modifikacích se speciálním zřetelem k jevům po jaderném transferu, neboť nesprávná reprogramace může být důvodem omezeného vývoje klonovaných embryí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160161

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.