Number of the records: 1  

Bond-order potential study of tantalum

 1. 1.
  0307359 - ÚFM 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čák, Miroslav - Mrověc, M. - Vitek, V. - Šob, Mojmír
  Bond-order potential study of tantalum.
  [Studium tantalu pomocí potenciálů typu bond-order.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2007. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, 2007 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.), s. 23-30. ISBN 978-80-254-0793-6.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007. Ostrava (CZ), 29.11.2007-30.11.2007]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1041302; GA MŠMT OC 147; GA ČR GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : bond-order potentials * tantalum * tetragonal deformation
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  We present a bond-order potential (BOP) study for the bcc transition metal tantalum. The BOPs are a real-space semiempirical scheme for the description of interatomic interactions based on the tight-binding approximation. The potentials are applied to the calculation of total energy profile along the tetragonal deformation path and gamma-surface of {110} plane. Our results are in a good agreement with the ab initio calculated values which indicates that BOPs are capable to describe properly the bonding in bcc transition metals.

  Meziatomové potenciály typu BOP (bond-order potentials) jsou použity pro studium vlastností tantalu. Je studováno chování totální energie podél tetragonální deformační dráhy a gamma-plocha na rovině (110). Výsledky jsou v dobrém souhlasu s výpočty z prvních principů, což znamená, že potenciály typu BOP mohou být použity pro studium meziatomových vazeb v tantalu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160154

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.