Number of the records: 1  

Platónova esopská bajka o Sókratovi a nesmrtelné duši

 1. 1.
  0307279 - FLÚ 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Chvatík, Ivan
  Platónova esopská bajka o Sókratovi a nesmrtelné duši.
  [Plato's Aesopian Fable on Socrates and Immortal Soul.]
  Filosofický časopis. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 967-990. ISSN 0015-1831
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : Aesop * Delphi * Apollo * Understanding * Soul * Immortality
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Článek je věnován Platónovu dialogu Faidón, zejména úloze rámcového rozhovoru s esopskou tematikou pro celkový výklad dialogu. Ukazuje hlubokou paralelu mezi Apolónovými služebníky Esopem a Sókratem, kterou Platón vyjadřuje odstup od oficiálního kultu a naznačuje směr pravého následování delfského Vladaře: hledání bazální lidské rozumnosti, která je podmínkou všeho, co je v lidském světě "dobře" a která jediná umožňuje překonání smrti, ovšem životním postojem, nikoli záhrobní existencí.

  The article is concerned with Plato's dialogue Phaedo, in particular with the role of the framing Aesopian conversation for the interpretation of the dialogue. The article shows that there are deep parallels between Apollo's servants Aesop and Socrates. In this way, Plato expresses a distance from the official religious cult and suggests what should be the real following of the Delphic Ruler: the search for basic human understanding which is a condition of everything that is "good" in the human world and which is the only thing that makes the overcoming of death possible. The death is defeated by a good life here, not by life after death somewhere beyond.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160090

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.