Number of the records: 1  

Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím

 1. 1.
  0307212 - ÚBO 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Lojkásek, B. - Hartvich, P.
  Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím.
  [Factors affecting the species composition of fish communities inhabiting sections of the rivers Morava, Dyje, Odra and Lužnice and their adjacent floodplains.]
  Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 176-184. ISBN 978-80-244-1890-2.
  [Říční krajina /5./. Olomouc (CZ), 17.10.2007]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : floodplain * ichthyofauna * river sections * factors affecting species richness
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Byla provedena analýza druhové skladby rybího osídlení řek Morava, Dyje (Černého moře), Odra (Baltické moře), Lužnice (Severní moře) v úsecích, kde uvedené toky mají vyvinuté rozsáhlé z části či zcela funkční záplavové území. Jako určující pro druhovou skladbu ichtyofauny hodnocených řek se jeví následující faktory: - úmoří, - lokalizace úseku v podélném profilu toku, - bezbariérové migrační napojení na toky vyššího řádu, - rybníky, - rybářství. Nejvyšší vliv má příslušnost k úmoří, dále se uplatňuje splavování ryb z výše položených částí povodí, významný vliv má migrační prostupnost vodního toku z dolních částí a z mateřského toku. Region soutok Morava a Dyje je v rámci České republiky z hlediska druhové pestrosti nejbohatší. Vyskytuje se tam 38 původních druhů, z toho 8 výlučně pouze v této oblasti a dále byl zjištěn i výskyt 6 nepůvodních druhů. V regionu Odra se vyskytuje 28 původních druhů a 4 nepůvodní druhy. V regionu Lužnice se vyskytuje 23 původních a 5 nepůvodních druhů.

  The species composition of fish communities was studied in sections of the rivers Morava and Dyje (Black S. basin), Odra (Baltic S.), Lužnice (North S.) with floodplains. The following factors appear to determine the species composition of the ichthyofaunae inhabiting the hydrological regions: Sea basin, location of the section in the longitudinal profile of a stream, absence of migration barriers, presence of fishponds, fishery management. As regards the origin of a community, the pertinence to a basin is of greatest importance and migration from the lower sections. As regards the species richness of ichthyofauna, the region of confluence of the rivers Morava and Dyje is the richest of the whole Czech Republic - 38 native species, 9 of which occur only in that region, 7 alien species was recorded in that region. The region of the Odra R. was found to harbour 29 native and 4 non-native species; that of the Lužnice R., 25 native and 5 non-native fish species and 1 lamprey species .
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160041

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.